Γερακάρης Άγγελος

Γερακάρης Άγγελος

Σπούδασε  Καλές Τέχνες – Πλαστικές Τέχνες στη ∆ιεθνή Πρωτοποριακή Σχολή Τέχνης & Έρευνας στη Νίκαια της Γαλλίας.Από το 1985 εργάζεται στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση ως καθηγητής εικαστικής παιδείας. Ασχολείται µε τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τη χαρακτική. Μέχρι σήµερα έχει πραγµατοποιήσει 14 ατοµικές εκθέσεις και έχει λάβει µέρος σε πλήθος οµαδικών. Έργα του φιλοξενούνται σε δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τίτλος έργου: "ΣΠΑΡΑΓΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΣ"- "BROKEN HOMELAND" 2014