Όροι Συμμετοχής

Participation Rules

Ο Δήμος Αγίας Νάπας διοργανώνει το 4ο Συμπόσιο Γλυπτικής 2016-2017.

Στόχος του Συμποσίου είναι:

Α. Η θεσμοθέτηση της εκδήλωσης μετά τη μεγάλη επιτυχία του 1 ου Συμποσίου Γλυπτικής 2013-2014, του 2ου Συμποσίου Γλυπτικής 2014 – 2015 καθώς και του 3 ου Συμποσίου Γλυπτικής 2015-2016 και η καθιέρωση του Πάρκου Γλυπτικής Αγίας Νάπας ως έργο Πανευρωπαϊκής Εμβέλειας.

Β. Ο εμπλουτισμός του Πάρκου με την δημιουργία νέων γλυπτικών ΄Εργων από καλλιτέχνες διαφόρων χωρών και η καθιέρωσή του σαν αξιοθέατου μοναδικού ενδιαφέροντος.

Γ. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών τέχνης μεταξύ καλλιτεχνών διαφορετικής κουλτούρας.

Δ. Η επαφή και γνωριμία των χιλιάδων επισκεπτών της Αγίας Νάπας με την τέχνη της Γλυπτικής.

Ε. Η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κατά τηνδιάρκεια του Συμποσίου.

Κατευθυντήριες οδηγίες και Κανόνες Συμμετοχής Καλλιτεχνών στο Συμπόσιο

1. Το 4ο Συμπόσιο θα διεξαχθεί σε δύο χρονικές περιόδους 24/10/2016 - 14/11/2016 , 01/03/2017 - 20/03/2017. Κατά τη διάρκεια των χρονικών περιόδων του Συμποσίου θα υπάρχει ομαδική συμμετοχή όχι πέραν των 8 καλλιτεχνών προς δημιουργία γλυπτικών έργων. Μέσα στα πλαίσια της τελευταίας χρονικής περιόδου και κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαημέρου θα διεξάγονται παράλληλα διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με πρωτεύον θέμα την Κύπριδα Αφροδίτη του Κάβο Γκρέκο και το Πάρκο Γλυπτικής Αγίας Νάπας όπως: Μουσικές Παραστάσεις, Εκθέσεις Εικαστικών Τεχνών, Λογοτεχνικές παρουσιάσεις και βραβεύσεις των συμμετεχόντων καλλιτεχνών κ.ά.

Οδηγίες και Κανονισμοί Συμμετοχής Καλλιτεχνών στο Συμπόσιο Γλυπτικής

Ο κάθε καλλιτέχνης που εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή πρέπει να ακολουθήσει τις πιο κάτω οδηγίες.

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος προς την Πολιτιστική Λειτουργό του Δήμου Αγίας Νάπας κ. Μαρία Τοφινή Τσαντίλα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
E-mail: mariacultural@agianapa.org.cy, τηλέφωνο 23-816307.

2. Καθορισμός περιόδου που επιθυμεί να συμμετέχει και η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εβδομάδες από τις δυο χρονικές περιόδους που αναφέρονται πιο πάνω. Ο κάθε καλλιτέχνης θα εργάζεται στο Πάρκο Γλυπτικής από τις 9:00 -18:00.

3. Ο κάθε καλλιτέχνης θα πρέπει να στείλει το Βιογραφικό του Σημείωμα καθώς επίσης να προσυπογράψει τους όρους του Συμποσίου και να τους αποστείλει πίσω.

4. Να υποβάλλει φωτογραφίες τουλάχιστον τεσσάρων έργων του καθώς και φωτογραφία δική του και αντίγραφο διαβατηρίου.

5. Να μας καθοριστεί το είδος του έργου και τα υλικά κατασκευής καθώς και τις διαστάσεις του έργου μαζί με σχεδιάγραμμα ή φωτογραφία της μακέτας.

6. Διαστάσεις της πέτρας που θα χρησιμοποιηθεί - ύψος Χ πλάτος Χ βάθος

7. Να καθοριστούν επίσης οι διαστάσεις της βάσης που θα χρησιμοποιηθεί - ύψος Χ πλάτος Χ βάθος.

8. Σε περίπτωση έγκρισης του έργου από την επιτροπή επιλογής θα πρέπει να σταλεί από τον καλλιτέχνη ομοίωμα (ή μακέτα) του έργου από πλαστελίνη ή άλλο υλικό

Ο Δήμος Αγίας Νάπας θα παρέχει στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες τα πιο κάτω:

1. Ο κάθε καλλιτέχνης θα φιλοξενηθεί δωρεάν διαμονή και πλήρη διατροφή για περίοδο τριών εβδομάδων σε ξενοδοχεία της Αγίας Νάπας.

2. Θα παρέχει δωρεάν τα υλικά δημιουργίας του έργου του καλλιτέχνη καθώς και τα εργαλεία και τα μηχανήματα εκτός των μικρών προσωπικών εργαλείων, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει μαζί του ο καλλιτέχνης.

3. Πρόσκληση για εξασφάλιση βίζας για καλλιτέχνες από τρίτες χώρες.

4. Η εξασφάλιση και η πληρωμή του εισιτηρίου θα γίνεται από τον καλλιτέχνη και το Δημαρχείο της Αγίας Νάπας θα καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον καλλιτέχνη κατά την άφιξή του στην Αγία Νάπα.

5. Στον κάθε καλλιτέχνη θα προσφέρεται καλλιτεχνικό φιλοδώρημα χίλια ευρώ (€1.000,00), μετά την ολοκλήρωση του έργου.

6. Το θέμα των έργων των καλλιτεχνών θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως με την Πολιτιστική Λειτουργό του Δήμου Αγίας Νάπας κ. Μαρία Τοφινή Τσαντίλα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση E-mail: mariacultural@agianapa.org.cy, τηλέφωνο 23-816307 και το μέγεθος του έργου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,50 μέτρα ύψος

7. Το κύριο υλικό το οποίο διαθέτει η Κύπρος για σκοπούς Γλυπτικής είναι ο Κυπριακός Ασβεστόλιθος της περιοχής Κυβίδων ή μάρμαρο (εφόσον καθοριστεί).

8. Τα έργα όλων των καλλιτεχνών θα τοποθετηθούν στο Πάρκο Γλυπτικής ή σε άλλο χώρο εντός του Δήμου Αγίας Νάπας και σύμφωνα πάντα κατά την κρίση της επιτροπής και θα αποτελούν περιουσία του Δήμου Αγίας Νάπας.

9. Ο κάθε καλλιτέχνης πριν την άφιξή του και εφόσον γνωρίζει την τελική επιλογή του έργου πρέπει να στείλει τίτλο και λεπτομερή περιγραφή του έργου μέχρι 50 λέξεις.

10. Στο τέλος του Συμποσίου ο Δήμος Αγίας Νάπας θα τιμήσει όλους τους καλλιτέχνες με αναμνηστικό δίπλωμα.